Naast het effectief tussenkomen wanneer er zich een incident voordoet, draagt de brandweer ook bij aan de brandpreventie. Onder brandpreventie verstaan we alle maatregelen die dienen om brand te voorkomen, elk begin ervan op te sporen en de uitbreiding ervan te verhinderen, en om in geval van brand de alarmering en interventie van de hulpdiensten te vergemakkelijken. Binnen de Brandweerzone Vlaams-Brabant West vervult de Dienst Brandpreventie, samen met de Dienst Noodplanning, deze belangrijke functie. De kerntaken van de Dienst Brandpreventie kunnen opgedeeld worden in twee luiken:

 • het sensibiliseren van burgers omtrent brandveilig leven enerzijds,
 • en de “wettelijke brandpreventie” anderzijds.

Het sensibiliseren omtrent brandveilig leven omvat het geven van advies over de brandveiligheid van je woning. De wettelijke brandpreventie omvat het verlenen van technisch advies aan burgers, bedrijven en overheden die erom verzoeken, en het uitvoeren van controles op vraag van de bevoegde overheden. Meer informatie hierover vind je verder op deze pagina. Voor het volbrengen van deze taken beschikt de Dienst Brandpreventie over een toegewijd team van brandpreventieadviseurs en preventionisten. Jaarlijks behandelen zij in totaal meer dan 2.700 opdrachten.

De organisatie van de brandpreventie in de hulpverleningszones is wettelijk geregeld door het koninklijk besluit van 19 december 2014.

 

Radio 2: De Inspecteur raadpleegt de brandweer

Over het gebruik van brandblussers bij jou thuis:

Gesproken tips en advies over het gebruik van brandblussers bij jou thuis? Onze woordvoerder kwam aan het woord bij De Inspecteur met Sven Pichal op Radio 2. Herbeluister hier DEEL 1 en DEEL 2 van het interview vol waardevolle tips.

Over het brandgevaar van echte kerstbomen:

De Inspecteur deed met ons ook de test of het wel klopt dat je je natuurlijke kerstboom best goed vochtig houdt en schrok zelf van het resultaat. Benieuwd? Check het HIER.

Over een veilige feesttafel en alles er rond:

Ook veilig feesten rond de kerstboom en de feesttafel is een ‘hot item’ bij de brandweer. Onze woordvoerder maakte een rondje door Sven’s huiskamer bij de VRT en gaf nog wat extra TIPS.

Contactgegevens


Indien je een advies over de brandveiligheid in je particuliere woning, een technisch advies of een controle wil aanvragen, kan je ons aanvraagformulier verder op deze pagina vinden onder het deel “Brandveilig leven” of “Wettelijke brandpreventie”. Door ons aanvraagformulier in te vullen, kunnen we je aanvraag het efficiëntst verwerken. Voor andere vragen kan je de Dienst Brandpreventie contacteren via onderstaande gegevens:

E-mail: brandpreventie@zvbw.be
Nieuw Adres: Laan I nr 57, 1770 Liedekerke
Telefoon: 02 451 49 07
Onze dienst is telefonisch bereikbaar op onderstaande uren:

 • Maandag tot donderdag: 09u30 – 12u en 13u – 15u30
 • Vrijdag: 09u30 – 12u
 • Op zater-, zon-, feest- en brugdagen zijn wij niet telefonisch bereikbaar.

Heb je een vraag over sleutelkluizen, interventieplannen of een inname van de weg? Daarvoor contacteer je best de Dienst Noodplanning via onderstaande gegevens:

Email: noodplanning@zvbw.be (specifiek voor sleutelkluizen: sleutelkluis@zvbw.be)

Heb je een vraag over het organiseren van een evenement? Daarvoor contacteer je best rechtstreeks je gemeente.

Opgelet: in noodsituaties verwittig je de brandweer via het noodnummer 112!

Nieuwigheden


 1. In de week van 6 tot 10 september verhuist de dienst Brandpreventie van Post Asse naar het Zonehuis te Liedekerke.
 2. Inwerkingtreding zonale reglementen “publiek toegankelijke inrichtingen” en “evenementen
 3. In het kader van de aanpak van de pandemie worden er op verschillende plaatsen tijdelijke constructies op- of ingericht, zoals tenten, containers bij zorginstellingen, vaccinatiecentra,… De Dienst Brandpreventie heeft een zonale richtlijn opgesteld met betrekking tot de brandveiligheid van deze tijdelijke constructies. Deze richtlijn kan je hier vinden.
 4. Maatregelen in het kader van de COVID 19 pandemie.
  De coronapandemie treft ook de werking van de Dienst Brandpreventie. Daarom zijn wij genoodzaakt om volgende maatregelen te treffen:

  • Onze brandpreventieadviseurs kunnen momenteel geen infosessie geven, infostand verzorgen of huisbezoek uitvoeren.
  • Bezoeken en controles ter plaatse worden gepland op een moment dat de bezetting minimaal is (bv. na sluitingstijd, tijdens vakantieperiodes…).
  • Attesten, onderhoudsverslagen en andere documenten noodzakelijk voor een controle worden bij voorkeur digitaal overgemaakt.
  • Tijdens een controle of bezoek ter plaatse moet het aantal aanwezigen beperkt worden tot max. twee bij het project betrokken personen die de preventionist begeleiden. Ook moeten alle nodige voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen: het ontsmetten van de handen bij het begin en aan het einde, het permanent dragen van een mondmasker en het respecteren van de afstandsregels (1.5m).
  • Indien de voorzorgsmaatregelen niet in acht worden genomen, kan de preventionist de controle of het bezoek stopzetten.