Als je een evenement wil organiseren moet je dit tijdig aanvragen bij de gemeente waar het evenement zal doorgaan. Raadpleeg hiervoor de betreffende gemeentelijke website of neem contact op met de gemeente.

Je hoeft de brandweer dus niet rechtstreeks te contacteren als je een controle bij je evenement wilt bekomen. 

Het organiseren van een evenement valt onder de toepassing van het zonaal reglement houdende maatregelen ter preventie van brand en ontploffing bij evenementen.

 

We introduceren graag een nieuwe procedure binnen onze brandweerzone met betrekking tot evenementen, die vanaf 2024 van kracht zal zijn. Met het oog op uniformiteit zal Brandweerzone Vlaams-Brabant West alle ingediende evenementaanvragen beoordelen aan de hand van een online risicoscan.

Deze risicoscan is bedoeld om het gemeentebestuur te helpen bepalen of een brandveiligheidscontrole nodig is voor een evenement. Het zorgt ervoor dat eventuele risico’s snel geïdentificeerd worden, waardoor de benadering van het evenement kan worden afgestemd op deze risico’s.

Daarnaast is het belangrijk om op te merken dat de online risicoscan het vroegere informatieblad van de brandweer vervangt. Op dit moment zullen gemeentebesturen die gebruik maken van een online platform ( EagleBe, eGovFlow, FlowLab,…) de risicoscan voorlopig niet kunnen uitvoeren.

De antwoorden van de risicoscan worden doorgestuurd naar het secretariaat voor evenementen binnen de brandweerzone. Het secretariaat zal contact opnemen met het gemeentebestuur om door te geven of een brandveiligheidscontrole aangewezen, verplicht of niet vereist is.

Vul hiervoor het formulier in.