Als je een evenement wil organiseren moet je dit tijdig aanvragen bij de gemeente waar het evenement zal doorgaan. Raadpleeg hiervoor de betreffende gemeentelijke website of neem contact op met de gemeente.

Je hoeft de brandweer dus niet rechtstreeks te contacteren als je een controle bij je evenement wilt bekomen. 

Het organiseren van een evenement valt onder de toepassing van het zonaal reglement houdende maatregelen ter preventie van brand en ontploffing bij evenementen.