Een brandveilige omgeving

Jammer genoeg vallen er elk jaar nog steeds tientallen doden bij woningbranden in België. De belangrijkste oorzaken van deze woningbranden zijn steevast menselijk: roken in bed, een pan achterlaten op het fornuis, het verkeerd gebruik van elektrische apparaten, … Daarom hecht de Dienst Brandpreventie groot belang aan het sensibiliseren van burgers over de brandrisico’s in en om de woning. Je bewust zijn van je eigen gedrag en de risico’s die daarmee samengaan is een eerste stap in het verminderen van het aantal woningbranden.

Rookmelders

Niet alle woningbranden kunnen echter voorkomen worden door veilig te leven. Daarom is het ook belangrijk van rookmelders op te hangen. Het beschikken over goed werkende rookmelders kan bij brand het verschil betekenen tussen leven en dood. De giftige rook van een brand verspreidt zich immers snel en werkt bedwelmend en verstikkend. Wanneer je slaapt heb je daardoor weinig kans om tijdig wakker te worden. Rookmelders zorgen ervoor dat jij en je gezin gewaarschuwd worden bij elk begin van brand, zodat je de kans krijgt om je woning veilig te verlaten. Sinds 1 januari 2020 is het tevens verplicht om in alle woningen in Vlaanderen rookmelders te hebben hangen.

Vluchtplan

Omdat je na het ontstaan van een brand maar enkele minuten hebt om veilig te ontkomen, is het tenslotte van groot belang ook een ingeoefend vluchtplan te hebben. Een vluchtplan stel je op door op voorhand na te gaan hoe je vanuit elk punt in je woning op de snelste en veiligste manier naar buiten kan raken bij brand, ook wanneer je gewone vluchtweg geblokkeerd is door rook of vuur. Een vluchtplan omvat daarnaast ook afspraken over wie bij brand de kinderen of huisdieren meeneemt, waar de sleutel hangt, wie de brandweer belt …  Je vluchtplan oefen je best in met je hele gezin.

Meer preventietips over hoe je brandveilig leeft en hoe je je op een brand kan voorbereiden, kan je vinden op de volgende websites:

Koolstofmonoxide

Naast brandpreventie besteed de brandweer ook aandacht aan de preventie van vergiftigingen door koolstofmonoxide (ook CO-gas genoemd). Koolstofmonoxide is een zeer giftig gas dat ontstaat bij de slechte verbranding van hout, kolen, gas, mazout of andere brandstoffen. Omdat je het niet kan zien of ruiken, is het bijzonder gevaarlijk. Elk jaar vallen er in België tientallen dodelijke slachtoffers door een CO-vergiftiging. Preventietips over hoe je een CO-vergiftiging kan voorkomen, kun je vinden op de volgende websites:

Brandpreventieadviseurs

Onze brandpreventieadviseurs, ook wel BPA’ers genoemd, zijn je partner om je te helpen met eenvoudige vragen en bezorgdheden over de brandveiligheid in je particuliere woning. Zij kunnen bij je thuis langskomen om je tips te geven, om je op eventuele risico’s te wijzen en om je vragen te beantwoorden. Zij kunnen ook een infosessie geven aan je vereniging of met een infostand aanwezig zijn op je evenement. Via een mail kan je alles wat betreft BPA aanvragen.

Opgelet: de brandpreventieadviseurs kunnen je niet verder helpen met alles wat onder het luik “wettelijke brandpreventie” valt. Ze kunnen dus geen advies geven over je handels- of horecazaak, controles uitvoeren, brandpreventieverslagen opstellen, …)