De Brandweerzones worden zowel bestuurlijk als operationeel geleid.

 

Voor wat betreft het bestuurlijke luik, worden de beslissingen genomen in een Zonecollege en Zoneraad, naar analogie met de werking van een stad of gemeente.
Het Zonecollege bestaat uit een vergadering van de burgemeesters van de negen steden en gemeenten die een brandweerpost op hun grondgebied staan hebben (Halle, Lennik, Galmaarden, Dilbeek, Asse, Opwijk, Londerzeel, Vilvoorde en Zaventem).
De Zoneraad bestaat uit de vergadering van de burgemeesters uit het Zonecollege, alsook alle burgemeesters uit de overige steden en gemeenten die door de Brandweerzone beschermd worden. De zone beschermt 33 gemeenten in Vlaams-Brabant.
De agenda en besluitenlijst van de zoneraad kan u raadplegen op de volgende pagina.

Het Voorzitterschap van deze organen wordt waargenomen door Burgemeester Dirk Pieters, van de stad Halle.

Het operationele luik wordt geleid door een Zonecommandant, die een mandaat voor zes jaar waarmaakt.
De huidige Zonecommandant van de Brandweerzone Vlaams-Brabant West is Majoor Bert Heylen.

De Zonecommandant wordt bij de uitvoering van zijn opdracht bijgestaan door een operationeel adviesorgaan: het Managementteam (MAT).

Dit bestaat uit de leidinggevenden van de diverse departementen en directies die de Brandweerzone telt.

Naast het MAT, vergadert ook het OPV (Overleg PostVerantwoordelijken), dat de postverantwoordelijken van alle brandweerposten verzamelt (+ de dispatching).

 

Deze structuren worden op hun beurt ondersteund door een belangrijke administratieve pool (ICT, administratieve bedienden, personeelsdienst, communicatie, enz….).

 

De brandweer werkt niet altijd gratis, het retributiereglement kun je lezen op de volgende pagina.

 

Vlaams-Brabant werd ingedeeld in 2 zone’s: