De Brandweerzones worden zowel bestuurlijk als operationeel geleid.

Voor wat betreft het bestuurlijke luik, worden de beslissingen genomen in een Zonecollege en Zoneraad, naar analogie met de werking van een stad of gemeente.
Het Zonecollege bestaat uit een vergadering van 9 burgemeesters .
De Zoneraad bestaat uit de vergadering van de burgemeesters uit het Zonecollege, alsook alle burgemeesters uit de overige steden en gemeenten die door de Brandweerzone beschermd worden. De zone beschermt 33 gemeenten in Vlaams-Brabant.
De besluitenlijst van het zonecollege en de agenda en besluitenlijst van de zoneraad kan u raadplegen op de volgende pagina.

Het Voorzitterschap van deze organen wordt waargenomen door burgemeester Irina De Knop van gemeente Lennik.


Burgemeester Irina De Knop

(Foto: Filip Claessens)

.

Het operationele luik wordt geleid door een Zonecommandant, die een mandaat voor zes jaar waarmaakt.
De huidige Zonecommandant van de Brandweerzone Vlaams-Brabant West is Kolonel Tom Van Esbroeck.

De Zonecommandant wordt bij de uitvoering van zijn opdracht bijgestaan door de zonesecretaris, de bijzonder rekenplichtige en een aantal (advies)organen: het Directieteam van waaruit de besluitvorming ontstaat, een Beleidscel voor de bedrijfsvoering, een Commando voor de operationele materie, de door de wet voorziene Technische Commissie en Bureau van de Vrijwilliger voor advies vanuit het werkveld.

Deze structuren worden op hun beurt ondersteund door een belangrijke administratieve pool (ICT, administratieve bedienden, personeelsdienst, communicatie, enz….).

De brandweer werkt niet altijd gratis, het retributiereglement kun je lezen op de volgende pagina.

Vlaams-Brabant werd ingedeeld in 2 zones: