Aanvraagformulier

Tijdens een brandpreventiecontrole komt de brandweer ter plaatse. Een preventionist zal nakijken of de inrichting voldoet aan de wettelijke vereisten inzake brandveiligheid. Wat deze wettelijke vereisten zijn hangt af van het soort inrichting. Je kan de specifieke reglementering vinden op de pagina regelgeving (niet-limitatief). 

Brandpreventiecontrole  aanvragen voor een brandveiligheidsattest

[bg_collapse view=”button-red” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”Lees meer” collapse_text=”Lees minder” ]

Een brandveiligheidsattest heb je nodig om een inrichting te mogen exploiteren of uitbaten. Het attest is vereist voor onder andere het uitbaten van een ouderenvoorziening, kinderopvang, toeristisch logies, ziekenhuis, publiek toegankelijke inrichting (horecazaak, zaal, winkel, jeugdlokaal, gebedshuis…).

Via het aanvraagformulier kan je een brandpreventiecontrole aanvragen. Let wel, de controle zal pas uitgevoerd worden nadat de gemeente hiertoe aan de brandweer machtiging heeft gegeven. De brandweer vraagt deze machtiging zelf aan, hiervoor hoef je zelf niets te doen.

De bevindingen en opmerkingen die voortkomen uit de controle worden vermeld in een brandpreventieverslag. Bij middel van het brandpreventieverslag geeft de brandweer zijn advies  aan de vergunningverlenende overheid. Deze zal op basis van dit advies een brandveiligheidsattest afleveren.

Het brandveiligheidsattest geeft aan in welke mate jouw inrichting voldoet aan de wettelijke eisen inzake brandveiligheid. 

Onder andere onderstaande inrichtingen vereisen een brandveiligheidsattest:

  • Ziekenhuizen
  • Ouderenvoorzieningen: groepen van assistentiewoningen, woonzorgcentra, centra voor kortverblijf, centra voor herstelverblijf, dagverzorgingscentra, lokale dienstencentra
  • Voorzieningen voor kinderopvang: groepsopvang baby’s en peuters
  • Toeristische voorzieningen: logies, Toerisme voor Allen-voorzieningen (incl. jeugdverblijfcentra)
  • Publiek toegankelijke inrichtingen: dit zijn onder andere  horecazaken, jeugdhuizen, theaters, sportcentra, tentoonstellingszalen, handelszaken, …

[/bg_collapse]

Brandpreventiecontrole anders dan voor een brandveiligheidsattest

[bg_collapse view=”button-red” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”Lees meer” collapse_text=”Lees minder” ]Als je toch een brandpreventiecontrole wenst aan te vragen, ook al heb je geen brandveiligheidsattest nodig, noch een omgevingsvergunning of een toelating voor een evenement, dan kan je dit doen via het Aanvraagformulier waar je kiest voor Controle en vervolgens voor Overige controle.[/bg_collapse]

Wat kost het?

De brandpreventiecontroles en de besprekingen vallen onder de toepassing van het retributiereglemen retributiereglement. Het retributiereglement legt de tarieven vast die zullen gefactureerd worden.