ONZE BRANDWEERZONE IS GESTOPT MET HET VERDELGEN VAN WESPEN EN HOORNAARS.
Schakel voor het verdelgen van een wespen of (Aziatische en Europese) hoornaars een PRIVATE VERDELGER in.
Surf daarvoor naar WWW.WESPENNEST.VLAANDEREN .

Bel 112 wanneer je na een steek van een insect in acuut levensgevaar verkeert door een allergische reactie.”