Voor het verdelgen van wespen en hoornaars, verwijzen we graag naar een private verdelger.
Een lijst met de verdelgers die in jouw buurt actief zijn, vind je via de website WWW.WESPENNEST.VLAANDEREN .

Je vindt er ook een lijst met de actieve imkers, voor het geval je met een bijenzwerm zit. De meeste bijensoorten zijn namelijk beschermd en mogen niet zomaar verdelgd worden.

Voor het verdelgen van nesten van de AZIATISCHE HOORNAAR, kan je nog steeds beroep doen op de brandweer, via het eloket. Indien mogelijk en zonder verplichting, graag ook een foto van het nest of de diertjes bijvoegen. Dat laat ons in vele gevallen toe alvast het onderscheid te maken tussen de Europese en de Aziatische hoornaar. Enkel de verdelging van de Aziatische hoornaar is gratis.

Bel 112 wanneer je na een steek van een insect in acuut levensgevaar verkeert door een allergische reactie.

          info over wespen                                     info over bijen                     info over de Aziatische hoornaar