Wateroverlast – gebruik ons e-loket

Onze regio werd wederom geconfronteerd met wateroverlast. Met 20 teams gingen we meer dan 200 oproepen te lijf.

Dat vergt ook heel wat inzet van de mensen die de oproepen moeten verwerken, zowel in de noodcentrales als in de brandweerdispatchings.

Je kan ons altijd helpen door ons te ontlasten van overtollig telefoonverkeer, wanneer je in de mogelijkheid verkeert je melding digitaal te doen.

Dat kan via ons e-loket op de startpagina.

Maak voldoende foto’s van je schade, zodat je verzekeraar een duidelijk beeld krijgt.
Heb je een verslag van de brandweer nodig voor je verzekeraar? Dat kan je zelf aanvragen, maar je kan ook je verzekeraar vragen het rechtstreeks bij ons aan te vragen, dat bespaart een tussenstap.

Een verslag aanvragen doe je door een mailtje te sturen naar info@zvbw.be
Vergeet niet de exacte datum, straat en huisnummer te vermelden.