Het retributiereglement is een opsomming waarin wordt bepaald voor welke diensten je dient te betalen en welke diensten gratis zijn.
De meeste tussenkomsten van je brandweer zijn uiteraard gratis.
Ze zitten immers voor een groot deel in je belastingen verrekend en het gratis zijn ervan wordt sowieso opgelegd door de hogere overheid.

Er zijn echter een aantal diensten die betalend zijn. Dat is hoofdzakelijk zo, omdat ze kunnen concurrerend zijn met handelsondernemingen.
Het is de Zoneraad (de vergadering van de vertegenwoordigers van de steden en gemeenten) die het retributiereglement goedkeurt en bepaalt wat er al dan niet betalend is.

In grote lijnen kan je stellen dat je de brandweer niet betaalt wanneer:

  • We bij jou een brand komen blussen,
  • Je kelder onderstroomt door een natuurlijke overstroming,
  • Je het slachtoffer bent van een ongeval en we je moeten bevrijden,
  • Enz…

Je betaalt wel wanneer:

  • We wespen komen verdelgen,
  • We een oliespoor komen opruimen en we de vervuiler kennen,
  • We meewerken aan een oefening,
  • Enz…

Ook de prijs die je betaalt is opgenomen in het retributiereglement.
De meeste van die prijzen zijn standaard en bestaan uit uurlonen voor het personeel, supplementen voor nacht- en weekendtussenkomsten of nog: de prijs van de verbruiksgoederen.
Ze zijn doorgaans ook vrijgesteld van BTW. Doch, voor het verdelgen van wespen en het reinigen van het wegdek, beveelt de hogere overheid ons BTW aan te rekenen.
Dit staat steeds duidelijk op je factuur.

Het advies van onze technici in brandvoorkoming is eveneens betalend (keuringen van gebouwen, handelszaken, enz…).
Daarentegen is het aan huis vragen van een brandpreventie-adviseur, om de brandveiligheid van je woning te komen bekijken en je nuttige tips te verschaffen over brandveilig wonen, volledig gratis.

Wanneer je door een ernstige ziekte of ongeval in een van onze ambulances vervoerd wordt, betaal je hier ook voor.
Dit valt echter niet onder het retributiereglement van je brandweer. De tarieven voor het vervoer per ambulance en de manier waarop de kilometers verrekend worden, wordt bepaald door de FOD Volksgezondheid.

Betalen doe je nooit op het moment van de tussenkomst zelf.
Je zal een bepaalde tijd later thuis een factuur ontvangen, die je dan binnen de maand dient te vereffenen.

Wens je een uitgebreidere versie van deze tekst te lezen, met alle details over de betalende en niet-betalende tussenkomsten en de manier waarop ze verrekend worden, klik dan HIER.

Wens je meer informatie over de retributie of de werking van je brandweer in het algemeen? Mail dan naar contact {at} zvbw {dot} be