Brandweerzone Vlaams-Brabant West biedt de bezoeker van haar website informatie aan op voorwaarde dat deze instemt met volgende gebruiksvoorwaarden:

Aansprakelijkheid
De pagina’s op deze website hebben een zuiver informatieve waarde. We streven ernaar dat alle informatie zo juist, actueel, volledig en begrijpelijk mogelijk is.
Toch kan Brandweerzone Vlaams-Brabant West , ondanks alle inspanningen, niet garanderen dat de webpagina’s altijd juist, volledig, nauwkeurig en bijgewerkt zijn.
Foute of onvolledige informatie kan nooit aanleiding geven tot enige schadevergoeding. Als je onjuistheden vaststelt, kan je dit aan de webbeheerder melden.

De inhoud van de website kan zonder aankondiging gewijzigd, verwijderd of aangevuld worden.

De teksten op deze site zijn niet noodzakelijk de juiste en volledige weergave van officieel goedgekeurde teksten. De informatie op deze pagina’s bezitten dan
ook geen enkel juridische kracht. Je mag de aangeboden informatie niet als persoonlijk, professioneel of juridisch advies beschouwen. Om een specifiek of
persoonlijk advies te krijgen, raadpleeg je best de bevoegde dienst. Indien u over de juridisch correcte teksten wenst te beschikken, kunt u deze schriftelijk
aanvragen bij de secretaris van de Brandweerzone Vlaams-Brabant West, Laan I nr 57 te 1770 Liedekerke.

Brandweerzone Vlaams-Brabant West kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website
of van de ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip en zonder beperking van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van je programma’s of andere
gegevens op het computersysteem, of van je apparatuur of programma’s.

Brandweerzone Vlaams-Brabant West is niet verantwoordelijk voor websites van externe organisaties, overheden of instanties waarnaar ze verwijst. Het kan dan ook
niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of gebruik van die externe websites en hun inhoud.

Gebruik van de informatie en afbeeldingen
Brandweerzone Vlaams-Brabant West behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op haar website.

De informatie mag gratis, maar mits bronvermelding en alleen voor persoonlijk gebruik, aangewend worden. Gebruik en reproductie van multimedia-informatie
(afbeeldingen, foto’s, geluid…) is verboden. Brandweerzone Vlaams-Brabant West kan hiervoor een uitzondering maken, nadat je dit schriftelijk aanvraagt.
Hetzelfde geldt voor het gebruik van het logo.

Je mag geen hyperlink naar (onderdelen van) de website van Brandweerzone Vlaams-Brabant West aanbrengen zonder de schriftelijke toelating van Brandweerzone Vlaams-Brabant West.