Preventief afhalen van zandzakken

Veel mensen bellen of mailen ons met de vraag of we preventief zandzakjes kunnen leveren.
Daarvoor kan je eigenlijk niet bij onze brandweerzone terecht.
We beschikken over een “repressieve” voorraad, wat wil zeggen dat we zandzakken bewaren voor het ogenblik waarop er zich wateroverlast voordoet. We behouden onze voorraad dan ook het liefst voor interventiedoeleinden, omdat het nooit zeker is waar je die zal moeten inzetten.
Indien je preventief zandzakken wenst, kan je die ofwel aankopen in speciaalzaken, ofwel informeren bij de technische diensten van je stad of gemeente.