De dienst “Brandpreventie” is gehuisvest te 1730 Asse, Asphaltcosite 110 en is telefonisch bereikbaar van maandag tot vrijdag,
telkens van 9h00 tot 12h00 en van 13h00 tot 15h30 (niet op vrijdagnamiddag)
op 02 451 49 07
of via email naar secretariaat.preventie@zvbw.be

Beste bezoeker, gelieve er rekening mee te houden dat ook wij genoodzaakt zijn extra maatregelen te treffen in het kader van de coronapandemie. Hierdoor voeren wij momenteel geen controles op locatie uit, tenzij het over een ingebruikname of verdere uitbating gaat. (Voor)besprekingen van brandpreventiedossiers kunnen momenteel enkel digitaal.

ZONALE REGLEMENTEN VOOR EVENEMENTEN EN PUBLIEK TOEGANKELIJKE INRICHTINGEN & RICHTLIJN TIJDELIJKE CONSTRUCTIES IN HET KADER VAN COVID-19

Binnen de Hulpverleningszone Vlaams-Brabant West zijn er 33 gemeenten die elk een (afzonderlijk) dan wel geen politiereglement hebben inzake brandpreventie in publiek toegankelijke inrichtingen en bij evenementen. In het kader van de zonevorming wordt echter een uniforme aanpak beoogd
van de preventieopdracht van de zone.
Daarom heeft de directie Brandpreventie van de hulpverleningszone een zonale politiereglementen uitgewerkt voor publiek toegankelijke inrichtingen en evenementen.
In zitting van 26 mei 2020 heeft de zoneraad goedkeuring gegeven aan de zonale reglementen. Na deze goedkeuring werd gevraagd aan de 33 gemeenteraden om de nieuwe zonale reglementen goed te keuren en de eventueel bestaande verordeningen in te trekken zodat de voorschriften in voege kunnen gaan. Als datum voor inwerkingtreding wordt 1 februari 2021 beoogd.
Via onderstaande linken kunnen de zonale reglementen reeds geraadpleegd worden. De reglementen zijn reed aangevuld met extra toelichtingen (blauwe tekst) die permanent bijgewerkt zullen worden.

Het reglement voor publiek toegankelijke inrichtingen werd reeds goedgekeurd door de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise, Opwijk, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat en Wezembeek-Oppem.

Dat van de evenementen door de gemeenten Drogenbos, Galmaarden, Gooik, Herne, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Opwijk, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat en Wezembeek-Oppem.

RECHTSTREEKS NAAR HET ZONALE POLITIEREGLEMENT VOOR:
PUBLIEK TOEGANKELIJKE INRICHTINGEN

EVENEMENTEN

Naar aanleiding van het regelmatig voorkomen van tijdelijke constructies in het kader van of gerelateerd aan de COVID-pandemie, werd ook een zonale richtlijn opgesteld. Deze richtlijn vind je door HIER te klikken.

De organisatie van de brandpreventie in de hulpverleningszones wordt geregeld bij Koninklijk Besluit (KB 19/12/2014) en voorziet drie opdrachten: advies aangaande brandveilig leven, vrijblijvend technisch advies en het opstellen van brandpreventieverslagen.
Sensibiliseren inzake brandveilig leven Technisch advies inzake brandpreventie
1. Advies en toelichting aan burgers en verenigingen inzake brandveilig leven en wonen via infosessies tijdens vergaderingen, evenementen, opendeurdagen… Technisch advies bestaat uit:

    1. Een algemeen en vrijblijvend advies inzake brandpreventie zowel aan burgers als aan bedrijven, instellingen, horeca, …

OF

  1. Een controle tot het opstellen van een brandpreventieverslag in het kader van het bekomen van een vergunning. De controle wordt uitgevoerd op stukken van een dossier of bij middel van een inspectie ter plaatse.
Een brandpreventieadviseur aanvragen Een technisch brandpreventieadvies aanvragen