Overlijden in bevolen dienst

We vernamen vandaag het dramatische nieuws van het overlijden in bevolen dienst van twee collega’s uit de Hulpverleningszone Zuid-West Limburg.
Al onze gedachten gaan uit naar hun familie alsook de families van nog vier andere collega’s die bij hetzelfde incident gewond raakten.
In het bijzonder willen we onze collega’s uit Zuid-West Limburg al onze steun en medeleven betuigen.