Hittemaatregelen

De overheid vraagt met deze hitte aandacht voor preventieve maatregelen.
Schenk daarom extra aandacht aan zieken, bejaarden en kleine kinderen. Zij raken sneller uitgedroogd wanneer ze onvoldoende water drinken. Denk ook aan uw huisdieren en voorzie voldoende schaduw en water. Laat ze tevens nooit achter in de auto, ook niet voor een korte tijd of met de vensters op een spleetje!
De brandweer is eveneens actief bezig met preventie. Collega’s wordt gevraagd voldoende gekoeld water te drinken, tijdig rust op te zoeken en geen intensieve arbeid te verrichten indien dit kan vermeden worden. Bij interventies zorgen we voor snellere aflossing en indien mogelijk voor “cool-down”-zones wanneer de brandweermannen het vuur te lijf zijn gegaan of een andere intensieve interventie afhandelen.