Eikenprocessierups verdelgen: niet door de brandweer

We blijven regelmatig aanvragen krijgen voor het verdelgen van eikenprocessierupsen.
Daarvoor kan je bij de brandweer echter niet terecht.
De verdelging van deze rupsen vereist specifiek materiaal, waarover wij niet beschikken.
Het zijn de steden en gemeenten die voor de verdelging instaan.
In sommige gevallen enkel op openbare plaatsen.
Voor verdelging op privé terrein, dien je dan beroep te doen op een privé verdelgingsfirma.
Voor meer info check je best bij je stads- of gemeentebestuur.
Foto: © Antigifcentrum.