De Vlaamse brandweer in 2022

In 2022 werden de brandweerdiensten 470 050 keer opgeroepen voor noodsituaties. 25 439 van die oproepen was voor brand, 248 474 was bestemd voor de ziekenwagen, 47 219 was naar aanleiding van storm en overstroming, 89 884 was een oproep over wespen. 59 034 valt onder de categorie ‘andere’, denken we hierbij bijvoorbeeld aan hulp na een auto-ongeluk. Dankzij de blijvende inzet van 12 462 personeelsleden garandeert de brandweer dat elke noodoproep snel beantwoord wordt. Dat melden de 20 hulpverleningszones via het Netwerk Brandweer en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

 

Brand

In totaal kwamen er 25 439 oproepen binnen voor brand. Antwerpen en Oost-Vlaanderen zijn het meest bevraagd met respectievelijk 7215 en 6248 oproepen voor brand. In deze provincies bevinden zich de grootste steden van Vlaanderen (Antwerpen en Gent). In Vlaams-Brabant werden de brandweerdiensten 4502 gecontacteerd voor brand, op de voet gevolgd door West-Vlaanderen met 4500 meldingen. De provincie Limburg verwerkte 2 974 vragen voor hulp bij brand. Het aantal inwoners en de bevolkingsdichtheid bepalen het aantal oproepen voor brand.

Onder de oproepen voor brand verstaan we alle soorten brandmeldingen. Het kan dan gaan over een brand buiten (bv. van natuur, voertuig of vuilbak) of binnen (bv. van een gebouw, schouw of een ondergrondse parkeergarage). Automatische brandmeldingen en controletaken (bv. controle van brandgeur of van goede blussing) zijn ook opgenomen in deze cijfers.

Ziekenwagen 

De oproepen voor ziekenwagen hebben een zeer groot aandeel van de oproepen die binnenkomen in de hulpverleningszones.  De brandweerzones ontvingen in totaal 248 474 oproepen voor hun ziekenwagens. Dit zijn dagelijks gemiddeld 680 noodoproepen over heel Vlaanderen.

De provincie West-Vlaanderen is koploper met 83 519 ziekenwagenoproepen. De hulpverleningszones van Oost-Vlaanderen volgen met 62 481 oproepen. In Vlaams-Brabant nemen de ambulanciers van de brandweer 42 481 oproepen voor hun rekening. De provincies Limburg en Antwerpen volgen met respectievelijk 32 187 en 27 806 meldingen. De verschillen in de provincies worden verklaard door het feit dat niet overal de ziekenwagenzorg door de brandweer wordt uitgevoerd. Zo zijn er tussen de gemeenten verschillen in het aandeel van private- en brandweerziekenwagens, die beiden volgens dezelfde protocollen en kwaliteitscriteria werken.

Storm, wateroverlast en wespen

In 2022 handelde de brandweer 47 219 oproepen af naar aanleiding van storm of wateroverlast, en dit vooral in piekperiodes. Denk hierbij aan storm Eunice die zorgde voor heel wat overlast. Voor wespenverdelingen werden de hulpverleningszones 89 884 maal gecontacteerd. Het grootste aantal oproepen voor dit type interventie zien we in de zomer en in het najaar.

Andere oproepen

Dat werken bij een hulpverleningszone zeer gevarieerd is blijkt uit het grote aantal oproepen voor ‘andere’ noodgevallen, namelijk 59 034. Daaronder verstaan we de hulpverlening onder andere n.a.v. een auto-ongeval, het vrijmaken van de weg, het redden van personen en dieren die zich in één of andere gevaarlijke situatie bevinden, bevrijdingen uit liften, situaties waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn en allerlei speciale of logistieke oproepen.

Personeelsleden

Om al deze interventies te kunnen afhandelen zijn er in Vlaanderen 12 462 personeelsleden actief bij de brandweer. Voor 3092 onder hen is dit hun hoofdberoep. Zij worden bijgestaan door 8705 vrijwilligers die zich, naast hun dagtaak, beschikbaar stellen om mensen bij te staan. De gehele werking van de hulpverleningszones wordt ondersteund door 665 administratieve personeelsleden.

 

De cijfers in beeld voor VLAANDEREN, de PROVINCIE en onze EIGEN ZONE.