Bevorderingsexamen Sergeant

Om de dienstverlening binnen onze organisatie en binnen de posten te optimaliseren vraagt het middenkader, meer bepaald de functie van sergeant, de nodige invulling. Momenteel zijn er binnen het beroepskader 19 vacante plaatsen. Binnen het vrijwillige kader zijn dat er 47. Om deze in te vullen organiseert de Brandweerzone Vlaams-Brabant West volgende maand een bevorderingsexamen. 

Geïnteresseerde kandidaten kunnen alle info vinden over de functie, het examen en de inschrijving, in hun @zvbw-mailbox

We wensen alle kandidaten veel succes toe!