Administratieve diensten niet bereikbaar

Op vrijdag 24 mei zijn onze administratieve diensten uitzonderlijk telefonisch niet bereikbaar.

Uw brandweerzone blijft op die dag wel bereikbaar via mail: info@zvbw.be