Zonestructuur

De Brandweerzones worden zowel bestuurlijk als operationeel geleid.

Voor wat betreft het bestuurlijke luik, worden de beslissingen genomen in een Zonecollege en Zoneraad, naar analogie met de werking van een stad of gemeente.
Het Zonecollege bestaat uit een vergadering van de burgemeesters van de negen steden en gemeenten die een brandweerpost op hun grondgebied staan hebben (Halle, Lennik, Galmaarden, Dilbeek, Asse, Opwijk, Londerzeel, Vilvoorde en Zaventem).
De Zoneraad bestaat uit de vergadering van de burgemeesters uit het Zonecollege, alsook alle burgemeesters uit de overige steden en gemeenten die door de Brandweerzone beschermd worden. De zone beschermt 33 gemeenten in Vlaams-Brabant.
De verslagen van de Zoneraad kan u raadplegen op de volgende pagina.

Het Voorzitterschap van deze organen wordt waargenomen door Burgemeester Hans Bonte, van de stad Vilvoorde.

Burgemeester Hans Bonte

Het operationele luik wordt geleid door een Zonecommandant, die een mandaat voor zes jaar waarmaakt.
De huidige Zonecommandant van de Brandweerzone Vlaams-Brabant West is Majoor Bert Heylen.

Majoor Bert Heylen

De Zonecommandant wordt bij de uitvoering van zijn opdracht bijgestaan door een operationeel adviesorgaan: de Technische Commissie.

Deze Commissie bestaat uit de leidinggevenden van de diverse departementen en directies die de Brandweerzone telt, alsook de Sectorcommandanten (de Brandweerzone is onderverdeeld in drie sectoren: Zuid, West en Noord).


Deze structuren worden op hun beurt ondersteund door een belangrijke administratieve pool (ICT, administratieve bedienden, personeelsdienst, communicatie, enz….).


De brandweer werkt niet altijd gratis, het retributiereglement kun je lezen op de volgende pagina.


Vlaams-Brabant werd ingedeeld in 2 zone's:
kaart vlaams brabant