REHAB-voertuig

Onze zone stelde een lastenboek op voor de aankoop van een REHAB-voertuig. REHAB, dat hier letterlijk mag begrepen worden als de totaalzorg voor het welzijn van de manschappen bij langdurige interventies.
De noodzaak voor zo’n voertuig wordt meer en meer duidelijk, vooral door de stijging van de complexiteit van brand- en incidentbestrijding, waarbij langdurige aanwezigheid op het terrein vaak noodzakelijk is.
De noodzaak om een volwaardige oplossing te bieden voor de basisbehoeften van de mens, wordt hierdoor steeds duidelijker.
De onafhankelijkheid waarmee dit dient te gebeuren, nog meer. Je kan immers niet ten allen tijde over de nodige externe infrastructuur beschikken of op de beschikbaarheid rekenen van derden.
In afwachting van het proces dat zo’n aankoopdossier moet doorlopen, werd alvast beslist een bestaand voertuig tijdelijk in gebruik te nemen als REHAB. Het staat in brandweerpost Opwijk en kan bij een tussenkomst de mensen voorzien in warm en koud eten en drank. Maar ook in comfortabele plooizeteltjes om even op adem te komen, alsook een aantal waardevolle hulpmiddelen om snel en efficiënt af te koelen (speciale koeljassen en -mutsen).
In het definitieve voertuig wordt ook sanitair voorzien, zodat de collega’s er in gecontroleerde hygiënische omstandigheden gebruik kunnen van maken.