Brandweerzone Vlaams-Brabant West

Brandpreventie Zone Vlaams-Brabant West

De organisatie van de brandpreventie in de hulpverleningszones wordt geregeld bij Koninklijk Besluit (KB 19/12/2014).

Onder andere volgende opdrachten worden voorzien:

  1. Sensibiliseren inzake brandveilig leven, gericht op de burger: Een aanvraag kan gedaan worden via het formulier "Brandpreventieadviseur aanvragen".

  2. Advies verlenen: Het betreft een algemeen en vrijblijvend advies inzake brandpreventie zowel aan burgers als aan bedrijven, instellingen, horeca… Een aanvraag kan gedaan worden via het formulier "Vrijblijvend advies aanvragen"

  3. Controle tot het opstellen van een Brandpreventieverslag in het kader van het bekomen van een vergunning. De controle wordt uitgevoerd op stukken van een dossier of bij middel van een inspectie ter plaatse. "Brandpreventieverslag aanvragen"
  4. Facturatie

    De behandeling van een dossier tot het afleveren van een Brandpreventieverslag zal worden gefactureerd overeenkomstig het retributiereglement van de brandweerzone Vlaams-Brabant West.