Brandweerzone Vlaams-Brabant West

Brandpreventie Zone Vlaams-Brabant West

De organisatie van de brandpreventie in de hulpverleningszones wordt geregeld bij Koninklijk Besluit (KB 19/12/2014). en voorziet drie opdrachten
Sensibiliseren inzake brandveilig leven Technisch advies inzake brandpreventie
Advies en toelichting aan burgers en verenigingen inzake brandveilig leven en wonen via infosessies tijdens vergaderingen, evenementen, opendeurdagen... Technisch advies bestaat uit:
  • Een algemeen en vrijblijvend advies inzake brandpreventie zowel aan burgers als aan bedrijven, instellingen, horeca, ...
  • OF
  • Een controle tot het opstellen van een brandpreventieverslag in het kader van het bekomen van een vergunning. De controle wordt uitgevoerd op stukken van een dossier of bij middel van een inspectie ter plaatse.

Een brandpreventieadviseur aanvragen
 

Een technisch brandpreventieadvies aanvragen