Oefening crisisportaal

De gemeente Merchtem organiseerde een oefening in het gebruik van wat men het crisisportaal noemt. Een programma waarin de hulpdiensten en overheden essentiĆ«le informatie kunnen uitwisselen wanneer er zich een ernstig incident voordoet. Samen met de gemeentelijke diensten, de politiezone AMOW, de dienst noodplanning van de provincie Vlaams-Brabant en een aantal mensen van uw brandweerzone (dispatching, ICT, noodplanning,…) werd tijdens een simulatie getest hoe eenieders inbreng het verschil kan maken bij een ramp.

Dit gebeurt uiteraard niet alleen in Merchtem. Vele steden en gemeenten investeren in dergelijke oefeningen.


Meer info over crisissituaties vind je terug op de webstek van de gouverneur: www.crisisvlaamsbrabant.be