Levering nieuwe tankwagens

Onlangs werden twee nieuwe tankwagens met 8.000 liter waterinhoud opgeleverd. Deze tankwagens zullen weldra in dienst worden genomen in de posten Vilvoorde en Londerzeel en krijgen de roepnamen T02 en T07.
Beide tankwagens zijn identiek. Ze zijn uitgerust met een sproeisysteem voor het aanbrengen van detergent en afspuiten van de rijbaan. De pomp heeft een debiet van 4000 liter/minuut.