Levering 8 nieuwe dienstvoertuigen

Vandaag werd tijdens het OPV (overleg van de postverantwoordelijken) in post Zaventem een nieuwe vloot kleine multifunctionele voertuigen geleverd. Ze zullen worden verdeeld over een aantal posten en gebruikt worden voor dienstverplaatsingen, opleidingen, vergaderingen of als interventiemiddel voor bijkomend opgeroepen officieren.
Dit is de eerste levering van een grote investering in de vernieuwing van het wagenpark. Weldra volgen nog bestelwagens, 2 tankwagens en in totaal 9 ambulances (foto’s Timo Collier).