Aanwerving vrijwillige brandweer M/V

Alle informatie omtrent deze vacature vindt u in het bijhorende document.

Selectieprocedure .pdf

Aanwervingsvoorwaarden

Kandidaten voor een betrekking van brandweerman moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economisch Ruimte of van Zwitserland;
 • ten minste 18 jaar oud zijn;
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. De kandidaat bezorgt een uittreksel uit het strafregister dat afgeleverd dient te zijn binnen een termijn van drie maanden voorafgaand aan de uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • in orde zijn met de dienstplichtwetten;
 • houder zijn van rijbewijs B;
 • houder zijn van een federaal geschiktheidsattest voor het basiskader of het hoger kader of een attest van tewerkstelling indien u momenteel actief bent binnen een brandweerzone.

Men dient het federaal geschiktheidsattest voor brandweerman te behalen. Hiervoor moet men medisch geschikt zijn om dit te kunnen afleggen, zie model in bijlage. Dit moet ingevuld zijn door de (huis-)arts vooraleer men dit attest kan behalen in een brandweerschool.


Inschrijving oefensessie Ladderwagen
Eén van de eliminerende sportproeven bij het FGA is het beklimmen van de ladderwagen. Gezien dit niet evident is om zich hier op voor te bereiden bieden we jullie de kans aan om dit eens te komen uitproberen. Wens je de ladderwagen eens te beklimmen, dan kan je je hier inschrijven.

De oefensessie vindt plaats in post Halle, Vanhamstraat 1 te 1501 Buizingen.

Opgelet! Inschrijven is VERPLICHT!


Nog vragen?

Heb je alles grondig gelezen en toch nog een vraag?
Schrijf je dan in voor één van onze infosessies of contacteer de personeelsdienst

Infosessie bijwonen

Hoe solliciteren?

Solliciteren is mogelijk tot en met 23 april 2018.

Je kan je kandidatuur énkel online indienen.
Onderstaande documenten moeten verplicht toegevoegd worden, anders zal je je kandidatuur niet kunnen doorsturen.

 • een motivatiebrief;
 • een CV met recente foto (dat mag een selfie met een smartphone zijn – neutrale gelaatsuitdrukking);
 • een uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan drie maand);
 • een scan van je rijbewijs en identiteitskaart;
 • een scan van je FGA;
Solliciteer nu!