De grote brandweertoets

Op 21 januari startte de invulperiode van een grote belevingsenquête bij de Vlaamse brandweer: de grote brandweertoets.
De universitaire vorsers hopen op een grote respons van al het personeel (beroeps, vrijwillig, ondersteunend, administratief,….) om een mooi beeld te krijgen over wat leeft bij de brandweer, wat we goed doen, wat we beter zouden kunnen doen.
Onze mensen kunnen tot 10 februari hun enquête invullen.
We kijken alvast uit naar de interessante resultaten!